Kuşca'dan İstiklal Savaşı Şehidleri

KUŞCA'DAN İSTİKLAL SAVAŞI ŞEHİDLERİ

Anadolu’da çok eski zamanlardan beri süregelen bir adet vardır: Askere gidecek evlatlarının avuçlarına kına yakarlar. Bu adet bu gün bile Anadolu’da devam etmektedir. Bu yüzden askere gidenlere Kınalı Kuzular derler.

Kuşcalılar, her Anadolu insanı gibi dinini, vatanını ve namusunu kurtarmak için, cepheye Kınalı Kuzuları’nı uğurladı.

Kuşca’dan hemen hemen her cepheye asker gitmiştir. Halil Hocaoğlu İbrahim (Turan),  Bu günkü Libya, O günkü adıyla da Trablusgarp Cephesi’ne gitti ve Bingazi’de şehid oldu. Bir diğeri Yemen’e giden ve orada gazi olarak Kuşca’ya dönen Hatip Ahmet Hocaoğlu Sait (Karamıklı); Balkan Savaşlarına katılıp, Romanya’dan gazi olarak dönen Kara Hasanoğlu Kadiroğlu Hasan Onbaşı Sarıyar.

Hasılı velkelâm Kuşca'dan bir çok genç, köyünü terk ederek Allah (C.C.) için Hz. Peygamber (S.A..V.) aşkıyla, vatanı, ailesi ve milleti için Balkan Savaşına, Birinci Cihan Savaşma, Kurtuluş Savaşma katılmıştır. Bunlardan bir kısmı şehit olmuş, bir kısmı harp gaibi olarak gelmemiştir. Bir kısmı da, gazi olarak köye dönmüştür.

Resmi kayıtlara göre, çeşitli cephelerde savaşırken şehid düşen Kuşcalılar şunlardır:

Halil Hocaoğlu İbrahim (Turan)      1290-1328 Bingazi şehidi.

Hatipoğlu Mustafaoğlu Mehmet (Ozan) 1284-1328 Bingazi şehidi

Mehmet Çavuşoğlu Mustafaoğlu Hüseyin (Üstüntürk) 1303-1332 Çanakkale şehidi.

Bekiroğlu Mehmetoğlu Mustafa (Söke) 1313-1338 Çanakkale şehidi.

Kara Hasanoğlu Memişoğlu Abdullah (Turgut) 1309-1339 Çanakkale şehidi.

Yirikoğlu Ahmetoğlu Abdullah (Yirik) 1309-1331 Çanakkale şehidi.

Sağıroğlu Müminoğlu Mehmet (Yıldırım) 1311-1331 Çanakkale şehidi.

Küçük Hasan oğlu Hasan Hoca serbest, 1304-1452, Çanakkale Gazisi.      

Büyük Haliloğlu Muhittinoğlu Halil (Erdemir) 1302-1331 Yemen şehidi.

Hacıgil sülalesinden Mehmetoğlu Ali (Aydın) 1311-1331 Çanakkale şehidi.

Bedrettinoğlu Mehmetoğlu Ali (Demir) 1302-1331 Çanakkale şehidi.

Sancıoğlu Sinanoğlu Ali (Uçar) 1303-1331 Çanakkale şahidi.

Hatıplardan Halil Hoca torunu Halil 1294-1332 , Çanakkale'de yaralandı. Tebdili hava için Kuşca 'ya geldi. Kuşca’da öldü. Allah-ü Alem şehid’dir.