Kuşca'dan Yetişenler

KUŞÇA' DAN YETİŞENLER

 

NAKŞI ŞEYHİ HAFIZ MUSTAFA EFENDİ

Kuşça Köyü'nün kurucularından, Karamanlı Molla İbrahim Efendi (Ölümü yaklaşık 1217/1801) nin oğludur. İlk dini tahsilini babasından yaptı. Avdan Medresesi'nden icazet aldı.

Nakşibendi Tarikatı'mn Halidî kolunu kuran, İslâm mücedditlerinden Muhammed Halid-i Bağdadî Hazretleri (Öl. Şam 1242/ 1826) nin Anadolu baş halifesi Hocaköylü ve Seydişehir'de medfun Muham-med Memiş Efendi Hazretleri (Öl. 1269/1853)’ne intisap etti.

Tasavvuf ve Allah (c.c.) yoluna hizmet etti. Kuşça çevresinde tasavvufî ve İslamî hizmetlerin yayılmasına büyük hizmetlerde bulundu. Civar köylerin ve Kuşça'nın çocuklarını İslâm terbiyesiyle yetiştirdi. Köyüne büyük dini ve tasavvufi hizmetlerde bulundu.

H. 1257/1841 yılında Kuşça'da Cenabı Hakka yürüdü.

Kuşça mezarlığına gömüldü.

Hatıplar sülalesinden (Turan, Karamıklı, Ceylan, Baldan, Yetişen, Öğütçüoğlu, Özmenler'in)

Kuşça'da ikinci dedeleridir. Cenab-ı Hak, şefaatine hepimizi nail etsin.

 

HATIP ALİ EFENDİ KARAMIKLI:

Hatip Ahmet Hoca ile Şehri Hanım'm oğludur. Kuşça'da 1303 de doğdu.

Avdan Medresesi Müderrisi Hacı Zahiriddin Efendi'de okudu. Ondan icazet aldı. Onun oğulları Hacı Mehmet Efendi ve Hacı Hüseyin Efendi medrese arkadaşları idi. Babası Hatip Ahmet Efendi 1327 de öldü. Yerine ağabeyi Veli Efendi, hatip olarak tayin oldu.

O da halasının kızı Fatma Hanım'la evlendi. Sara hastalığı olduğu için zifafa girmeden; Kahrından Aydın Sancağı, Koçarlı Telci Köyü'ne gitti. Orada hoca durdu. Evlenerek oraya yerleşti.

Hatiplik makamı beş sene boş kaldı. Hatip Ali Efendi sultan beratıyla 6 Safer 1331/1915 te hatipliğe başladı. Kuşça'da Halil Hoca Mektebi'nde kız, erkek Rusça'nın çocuklarını okuttu.

1945' te Kuşça'da öldü. Kuşça'da dedesi Molla Hafız Şeyh Mustafa Efendi'nin yanına gömüldü.  

HATIP AHMAT KARAMIKLI:

Hatip Ahmet Hoca oğlu ve Fatma Hanım'ın oğludur. Kuşça'da 1330 da doğdu. 1940-1943 arası Çanakkale ve İskenderun'da askerlik yaptı.

Askerden sonra 1945 de Avdan'da Halil İbrahim Hoca'da üç ay okudu.

1945 de babası öldü. 08.06.1945' den 1956’ya kadar imamlık ve hatiplik yaptı. Daha sonra, 1974'e kadar yalnız fahri hatiplik yaptı. 1974'te Çomaklı'ya göçtü. 1950 de Kuşça İlkokulunda yapılan imtihanla ilkokul diploması aldı. Dini kültürünü kaynatası Halil Yetişen, Hasan Serbest hocadan aldı. 1945-1974' e kadar Kuşça çocuklarını okuttu. Oğlu Hasan Ali Karamıkh hafızlığının yarısı onda bitirdi.

HAFIZ ALİ KUŞCALI:

Sancıoğlu Hasan'ın oğludur. Kuşça'da 1260' da doğdu. Kırk yaşında Kuşça'dan çıktı. 1300'de Çumra Alibeyhüyüğü tarafına çalışmaya gidiyordu. Alibeyhüyüğü'ne geldi. Burada Söğüt mevkiinde bulunan Çmgırığm demirlerinin taşı bileziğini çalışarak aşındırdığını gördü. Medreseye gitti. Hafız olmaya karar verdi. Kırk yaşında Müderris Hacı Ali Efendi'nin kızı ile evlendi. Ondan icazet aldı. 1310 yılları civarında Alibeyhüyüğü'nde öldü. Torunları Alibeyhü-yüğü'ndedir. Kuşçalı soyadını taşıyorlar.

HALİL HOCA – Halil Yetişen

İmamlar sülalesinden Halil Hoca oğlu Hasan ve Anakadın Hanım'ın oğludur. Kuşça'da 1307' de doğdu. İstanbul'da 1989' da öldü. Hanımı Fatma Hanım da İstanbul'da 1985' de Öldü. Dini tahsilini babasından öğrendi. Kendi gayretiyle yeni yazıyı öğrendi. Hatıplar Camiinde hocalık yaptı. Kuşça'nın çocukları eski yazı, yeni yazıyı ondan öğrendi. Dini kültürünü verdi.

Hastalarına şifa sundu. Kuşça köyü muhtarlığı yaptı. 1937' de Kuşça'nın mesah kayıtlarını yazdırdı. Çok konuda köye Önderlik yaptı.  .

 

BAYRAM BAŞPINAR

Gedikoğlu Hüseyin'in torunudur. Babası Ramazan Başpınar, yetmiş sene önce Hatunsaray'a göç etti. Bayram Başpınar 1932' de Hatunsaray' da doğdu. Nüfusa doğmu Kuşça olarak yazıldı. 1946 yılında Hatunsaray İlkokulu'nu bitirdi. Burada Hacı Ahmet Efendi'di iki sene Kur'an okudu. 1948'de Konya'ya geldi. Bulgur Tekke Camiinde Çimilli Hakkı Efendi'de Kur'an-ı Kerim, kıraat, Müderris Hacı İsa Nuhi Bolay Efendi'de Arapça, Dorlalı Nasır Efendi'de Arapça okudu. Hacı İsa Efendi'nin teşvikiyle 1951 yılında Konya İmam Hatip Okulu'na girdi. 1958'de mezun oldu. 1952-1954 yılında Topraklık Camii, 1954-1969 yılında Alâeddin Camiinde müezzinlik yaptı. 1969'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1963' de mezun oldu. 1959-1964 yılları arasında beş yıl İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii imamlığında bulundu. 1964 yılında Konya İmam Hatip Okulu'na meslek dersleri öğretmeni olarak tayin oldu. 1964-1967 yıllarında öğretmenlik, idarecilikte bulundu. 1967'de Polatlı Topçu Okulunda Yedek Subay eğitimi gördü.1969'da Erzurum 51. Tümen 302. Top taburundan terhis oldu. 1970-1972 yıllarında Malatya İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünde bulundu. 1972-1980 yıllarında Konya İmam Hatip lisesi Müdürlüğü yaptı. 1980'de Milli Eğitim bakanlığı Müşaviri olarak emekli oldu.

MEVLÜT CEYLAN

Hatıplar sülalesindendir. Sarı Hüseyin'in torunu Mehmet Ceylan'm oğludur. Kuşça'da 1944'de doğdu. İlkokulu Kuşça'da bitirdi. Hafızlığını Bozkır Kur'an Kursu'nda Kadir Kaya Hoca'da tamamladı. Kur'an Kursu hocalığına Çumra Karkın'da başladı. Buradan Erzincan'a nakletti. Burada evlendi. Erzincan'dan İstanbul resmi Kur'an Kurusu hocalığına geçti. Halen burada

hizmetine devam etmektedir.   

 

ALİ YILMAZ HOCA 

Oksüzoğlu (Çakıcılar) sülalesindendir. Abdullah ve Meryem Yılmaz'ın oğludur. Kuşça'da

1955 de doğdu. İlkokulu 1967'de Kuşça'da bitirdi. Akviran'-da M. Ali Ünver'de 1967-1969 da Kur'an okudu. 1969 da Doğanhisar İmam Hatip Lisesi'ne girdi. 1974 de Afyon'a nakletti. 1977'de bitirdi. 1978de Cihanbeyli Hodoğlu Köyü imamlığı, 1980-1982'de Muş Malazgirt 'te askerlik yaptı. 1982' de Bozkır Üçpınar Camii müezzinliği 1985 de Kayseri Doruklu Köyü Kur'an kursu öğreticiliği 1988 Karasınır Kur'an Kursu öğreticiliği yaptı.

1992 den beri Alibeyhüyüğü Kur'an kursu'nda hizmetlerine hafız yetiştirmeye devam etmektedir.

 

Kuşcalı Hafızlar

1-Kuşcalı Hafız Ali Efendi               

2-Bayram Başpınar     .                      

3-Ali Yılmaz (Alibeyhüyüğü Kur’an Kursu Hocası)                                   

4-Hasan Hüseyin Doğan                   

5-Halil İbrahim Doğan                      

6-Mevlüt Ceylan (Emeli Kur’an Kursu Hocası)                              

7-Mehmet Emin Baldan                   

8-Mehmet oğlu Ali Yetişen              

9- Fahri Erkani  

10-Kadir Şahin

11-Mehmet Ali Şahin

12-Bayram Şahin

13-Ali Çakır

14- Mehmet Yılmaz

15- Recep Yılmaz

16-Hasan Ali Demir

17-İsmail Gül (İstanbul’da cami imam hatibi )

18-Yakup Gül Gül (İstanbul’da ikamet eder)