Gelecek Bizimdir

Gelecek Bizimdir

Konya Aydınlar Ocağı’nda Türkiye’de Yüksek Öğrenimi masaya yatıran, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Hiç merak etmeyin gelecek bizimdir.” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, “Türkiye’de Yüksek Öğrenim” masaya yatırıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sohbetini “Üniversite Kavramı ve Dünyadaki Üniversitelerin Gelişimi; Ülkemizdeki Üniversitelerin Gelişim Süreci ve Yüksek Öğrenim Durumu; Nasıl Bir Üniversite Olmalı ve Nasıl Bir YÖK Olmalı?” şeklinde üç bölüme ayırarak yaptı.

Konya İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen sohbette Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversite tanımını “Farklı bilim dallarında farklı ilim adamlarının tek çatı altında müşterek eğitim ve öğretim faaliyeti” şeklinde yaptıktan sonra üniversite kavramının Avrupa’da ortaya çıkmaya başladığını fakat geçmişte de “Aristo okulu, Eflatun okulu” gibi okulların da bulunduğunu kaydetti. Üniversitenin geçmişi ve kuruluşunun daha eskilere dayandırılabileceğini ifade ederek Ashâb-ı Suffa’nın bir üniversite ve orada verilen eğitim ile öğrencileri de üniversite eğitimi olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi. Modern anlamda dünyada ilk kurulan üniversiteyle ilgili karşımıza yanlış bilgilerin çıktığını belirten Prof. Dr. Şahin, 1088 yılında İtalya’da kurulan Bologna Üniversitesi olmadığını ifade ederek “Batılı manada dünyada ilk kurulan üniversite Fas’taki Karaviyyin Üniversitesidir. Kuruluş tarihi ise hicri 244 (859)dür. Gittim ve gördüm. Halen başladığı gibi eğitim ve öğretime 30’ar kişilik sınıflarda devam ediyorlar” dedi.

 

BATI İSLAM’I VE İSLAMLA İLGİLİ HERŞEYİ YOK SAYIYOR…

Batı’da modern bilime karşı Avrupa merkeziyetçi bir bakış açısı bulunduğunu ve kendisinden gayrısını, İslâm’ı ve İslâm’la ilgili herşeyi yok saydığını belirten Prof. Şahin, ülkemizdeki üniversitelerin de, diğer alanlardaki taklitler gibi Bat taklit edilerek oluşmasının sağlandığını anlattı. Türkiye’deki üniversitelerin devletin ve milletimizin beklediği şeyleri verebilecek düzeyde olmadığı görüşünde olduğunu da ifade eden rektör Şahin, ilk kurulan ODTÜ’ ile Atatürk Üniversitesi’nin Anglo-Sakson modeline göre kurulduğu ve zihniyet olarak tartışılabileceğini kaydetti. Selçuk’un da yer aldığı 1975’e kadar 16 üniversite kurulan Türkiye’de, 1982’ye kadar hiç üniversite kurulmadığına dikkati çeken Şahin, günümüzde 183 üniversite bulunduğunu ve bunun 95’inin ise Ak Parti döneminde kurulduğunu kaydetti. 7,5 milyon gencin öğretim gördüğü bu üniversitelerin öğrenci sayısı itibariyle İstanbul Üniversitesi’nden sonra 94 bin öğrenciyle Selçuk Üniversitesi’nin geldiğini belirten Şahin, “Üniversitelerimiz hem bizim gözbebeğimiz, hem de çiğneyip de yutmakta zorlandığımız bir lokma. Ben her vilayete bir üniversite yapılmasını destekliyorum. Bu ülke şartlarında doğru bir yaklaşımdır. Gençleri sokaktan okula çekmek için yerinde eğitim şarttır.” dedi.

 

ÜNİVERİSTELER KONYA EKONOMİSİNE 12 MİLYAR GİRDİ SAĞLIYOR

Selçuk Üniversitesi hakkında da bilgi veren rektör Şahin, Konya’daki üniversitelerde 140 bin öğrenci olduğunu ve bunun 40 bininin yerli olduğuna işaret ederek hukuk ve tıpta okuyan öğrencilerin yüzde 90’a yakınının dışarıdan gelen öğrencilerin oluşturduğuna dikkati çekti. İlçelerde eğitim ve öğretim gören üniversite öğrencilerinin yüzde 63’ünün yerli olduğunu kaydeden Şahin, Konya’yı huzurlu, güvenli, hoşgörülü, örf ve adetlerine bağlı buldukları için tercih eden öğrencilerin Konya ekonomisine; ayda ortalama bir milyar, senede ise 12 milyar lira girdi sağladıklarını açıkladı. Şahin, sohbetin son kısmında “nasıl bir üniversite ve nasıl bir YÖK olmalı?” sorusuna cevap olarak şunları söyledi:

“Türkiye’de birincisi; Standart üniversiteler, ikincisi; Bilim üniversiteleri, üçüncüsü; Stratejik üniversiteler, dördüncüsü; Konsept üniversiteler, beşinci olarak da Butik üniversiteler olmalı. Ben Selçuk’u stratejik üniversiteler kategorisinde sayıyorum. YÖK’e gelince; yüksek eğitim ve öğrenimin standardını belirlemeli, kaliteyi denetlemeli, ülkenin 5 yıllık yüksek eğitim planını yapmalı,  uzaktan eğitimin önünü açmalı, sosyal okullara ve sosyal bilimlere ağırlık vermeli.”

Selçuk Üniversitesi bünyesinde sosyoloji bölümünden ayrı olarak felsefe ve psikoloji bölümlerinin de açılacağı ve KOP TV’nin kurulacağı müjdesini de veren Şahin, kendisine yöneltilen çok sayıda soruyu da cevaplandırdıktan sonra sözlerine “Gelecek bizimdir” diyerek son verdi.

Davetlilere baklava ikramında da bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversitenin 42. Yıldönümü dolayısıyla Prof. Dr. Erol Güngör’ün aziz hatırasına özel sayı olarak bastırılan “Selçuk Bakış” dergisini katılımcılara hediye olarak verdi. Şahin, Yeni Türkiye’yi ilk defa ileri görüşlü ve efsane rektör olan Prof. Dr. Erol Güngör tarafından 1967’de yazıldığını da dile getirdi.